HMD Memorial Service

HMD Memorial Service

Activity information

Activity type: Public activity

Organisation name: AVOW

Website: https://hmd_standtogether2020.eventbrite.co.uk

Address:
The Memorial Hall
Bodhyfryd
Wrexham
LL12 7AG
United Kingdom

A memorial event, with a variety of speakers to illustrate this year's theme 'Stand Together'.
Exhibitions are available to view from 10.00am with the event starting at 10.30am finishing at 12.00pm. Food from the various cultures and countries affected by genocide will be available after the ceremony.

Digwyddiad coffáu, gydag amrywiaeth o siaradwyr yn trafod thema eleni ‘Sefyll Efo'n Gilydd'.
Gallwch fwrw golwg ar yr arddangosfeydd o 10.00yb a bydd y digwyddiad yn dechrau am 10.30yb a gorffen am 12.00yp. Bydd bwyd o amryw o wahanol ddiwylliannau a gwledydd, wedi eu heffeithio gan hil-laddiad, ar gael ar ôl y seremoni.

Organiser Name

Victoria Milner

Organiser Telephone

01978 312556

Organiser Email

[email protected]